„Juba tänavu teeme koostööd nelja kütusefirmaga, müües neile gaasimüügistatistikat,” ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov.

Uuel aastal hakkab kehtima nõue, et biolisandit oleks kütuses praeguse 6,4% asemel kümnendik. Septembris majandusminister Taavi Aasa avaldatud muudatusettepanek kasutada biolisandi kohustuse täitmiseks tarnijatevahelisi kokkuleppeid loob aga kindla aluse Eesti-siseseks statistikakaubanduseks.

Eesti suurima tanklaketi Olerexi hinnangul võib just gaasiga sõitvate autode vähesus muuta Aasa pakutud lahenduse jõuetuks, vabastada autokütuste müüjad kohustusest füüsiliselt igasse kütuseliitrisse biokomponenti lisada.