Kutsekoja OSKA tervishoiu valdkonna raport kinnitab, et arste koolitatakse meil piisavalt, kuid teisi tervishoiutöötajaid, sh õdesid, liiga vähe. 2016. aastal sõlmiti õdede ja ämmaemandate koolitustellimuseks ja praktika korraldamiseks konsensuslepe, mille alusel kasvas õdede vastuvõtt aasta-aastalt ja on jõudnud praeguseks ületada 500 piiri. Kas nüüd on küllalt?