Lauljate ja rahvatantsijate suurest huvist hoolimata ähvardab paljusid kollektiive tegevuse lõpetamine: koore ja rahvatantsurühmi juhtida oskavaid inimesi juurde ei tule, selgus Praxise korraldatud uuringust. Lauljaid ja tantsijaid on isegi rohkem, kui suudetakse vastu võtta. Ka viimasele laulu- ja tantsupeole ei mahtunud sugugi kõik kollektiivid.

Küll aga ei ole praeguse seisuga näha, et juurde tuleks kooride ja tantsurühmade juhte. Juhid on üldiselt erialaselt haritud professionaalid. Spetsiaalne kõrgharidus on neist üle pooltel. Erialaharidust ei ole üldse või on see alles omandamisel vaid veidi alla kümnendikul juhtidel.

Eesti paarist tuhandest kooride, tantsurühmade ja muusikakollektiivide juhtidest kolmandik on üle 54 aasta vanad, alla 35-aastaseid on vaid 15%. Osa valdades on koorid tegevuse lõpetanud, sest kedagi pole juhtima võtta. On ka koore, mida parema puudumise tõttu juhivad inimesed, kellel pole mingit muusikaharidust.