Kõige süsinikurohkem majandus

99,9% energiatööstuse heitest tekib kütuste põletamisest, valdavalt põlevkivi kasutusest. Põlevkivist sõltuvuse tõttu on Eesti majandus jätkuvalt väga süsinikumahukas. 2017. aastal avaldatud OECD Keskkonnatoime ülevaade tõdeb, et Eesti on OECD riikide seast kõige süsinikumahukam ja energiaintentsiivsuselt kolmas majandus. Madala energiaväärtusega põlevkivil põhinevast energiatootmisest on tingitud ka suur materjalikulu ja madal ressursisääst, üks Tõetamme majandusindikaatoritest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid