Väga tabavalt on seda raamatus väljendanud kujundaja Kalle Müller, kes raamatu iga peatüki sissejuhatuseks visandab öise tähistaeva, mille taustal on aimamisi näha motiive 19. sajandi täheatlasest. Just aimamisi, sest atlase nägemiseks tuleb keskenduda. Tuleb aeg maha võtta ja silmitseda illustratsiooni tähelepanelikult.