Ometi on minister, kes peab „oma suurimaks missiooniks perevägivalla vastu võitlemist“, ka siin ohtlikult libastunud ja näidanud, et ei tunne valdkonda, mis on väga tihedalt seotud tema vastutusalaga.

Solman üritas Kuku raadios esinedes selgitada peretüli ja perevägivalla erinevust, aga tema lähtekoht oli väär. Nimelt rõhutas minister kaks korda, et "peretüli on tüli kahe võrdse inimese vahel" ja et "peretülide puhul tuleb tähele panna, et seal on osapooled võrdsed."