Kuigi Eesti vanglates on suitsetamine juba teist aastat keelatud, pole paljud vangid sellega rahul. Kinnimõistetud on esitanud üle 20 kohtukaebuse, kuid tulutult. Justiitsministri kahe aasta tagust määrust pole õnnestunud kellelgi kangutada. Ent siiski...

Tartu halduskohtu Jõhvi kohtumaja on mitu korda pidanud vangide kaebusi õigustatuks. 2017. aasta oktoobris ja novembris andis Jõhvi kohtumaja kohtunik kolmele Viru vangla vangile esialgse õiguskaitse korras ajutise õiguse vanglas suitsetada. Ent Tartu ringkonnakohus tühistas need määrused. Selle aasta juunis tegi Jõhvi kohtumaja kohtunik kaks otsust, et suitsetamiskeeld on põhiseadusvastane.

Otsuste taga on üks ja seesama inimene: kohtunik Karin Jõks.