2016. aastal lõpetas Tallinna loomaaed 16 aastat kestnud naaritsate Hiiumaa loodusse lahtilaskmise. Aastate jooksul lasti saarele 580 naaritsat. Keskkonnaagentuuri tellitud iga-aastase seire tulemustest selgus, et pärast tänavust talve oli saarel 60–90 naaritsat. Eluspüüki tehes tabatud loomad olid kõik seal sündinud puhastverd hiidlased. „Võime öelda, et praegu on Hiiumaal looduslik asurkond olemas.” See on liigikaitse edulugu: Eesti teadlased on suutnud looduses juba välja surnud liigi sinna tagasi viia. Loomaaia vast valminud naaritsakompleks koos DNA laboriga aitab euroopa naaritsa kaitset laiendada nii Eestis kui ka välismaal.