Arusaam digioskustest

Minu arvates on arusaam digioskustest oma tõlgendustes suurel määral erinev ja see, kuidas seda hinnatakse, ei ole alati olnud õpetajate suhtes õiglane. Kõik sõltub vaatenurgast ja hetke trendidest: nii võime näiteks rääkida arvutite, interneti, nutiseadmete või robotite kasutamisega seotud oskusest. Enamasti lähenetakse oskustele enesehinnangupõhiselt elik toetutakse õpetajate enda hinnangutele.