Enamik eestlasi ja tänaseks ka paljud eurooplased teavad, et 2006. aastal ilmus Delfis uudis jäätee purunemise kohta, mida seostati laevakompanii manööverdustega. Nagu iga artikli puhul, oli ka selle kohta lugejal võimalus avaldada oma arvamust. Mitu neist olid tol korral emotsionaalsed ja ülesköetud.

Arvamustest puudutatud isik otsustas esitada nõude – eemaldada 20 kommentaari 185-st ja maksta välja kahjutasu. Delfi eemaldas kommentaarid, kuid keeldus kahju hüvitamisest.

Sellest sai alguse üheksa aastat kestnud kohtulahing, mis päädis mitte ainult riigikohtu ja Euroopa inimõiguste kohtu otsusega, vaid jõudis ühena väheste hulgast 2015. aastal inimõiguste kohtu nn teise astmesse – suurkotta. Seni on see ainus Eestist pärinev kohtuasi, mis on jõudnud nii kõrgesse kohtusse. TRINITI advokaadid, selle artikli autorid, selgitasid kohtuistungil 17 kohtunikule, miks peavad vabad arvamused, videod ja pildid internetti jääma.