Kui me räägime mürgisest mehelikkusest, siis isatsemine on selle kõige levinum väljendumisviis meie ühiskonna poliitilises kultuuris. Isatsev, seejuures isatsejast kõrgemini haritud ja vastutusrikkamatel ametikohtadel töötanud, kuid vanuselt nooremaid naisi nende vähima ühisnimetaja ehk soo alusel pilav ning poliitikas sisuliste osalejatena välistav meem pidi väljendama justkui uut normaalsust. Lugu lõppes aga nii, et seetõttu avalikkuse kõrgendatud tähelepanu alla sattunud Järvik võttis suu vabanduseks vett täis ning kustutas meemi. Mis aga ei muuda tegu olematuks.