Thomas Jefferson, nii Ameerika kui ka Ameerika filosoofiaseltsi president, üks iseseisvusdeklaratsiooni põhiautoreid, on öelnud: kui mul oleks valida demokraatia ja sõnavabaduse vahel, siis eelistaksin mina sõnavabadust. Terane, eks ole? Mõte seisneb selles, et demokraatia kehtides on võimalik teha nurjatusi (varjatult), sõnavabaduse puhul on see tunduvalt raskem. Ütlus kehtib tagurpidigi: kes tahab teha halba, see võib säilitada riigi vähemalt välise demokraatliku palge, ent esmalt tuleb tal pitsitada sõnavabadust.