2019. aasta augustis algatas portaal Propastop lehel rahvaalgatus.ee allkirjade kogumise selle heaks, et töötataks välja raamistik nende .ee lõpuga domeenide ohjeldamiseks, mis saavad toetust välismaalt ning külvavad ühiskonnas konflikte ja levitavad tendentslikku teavet või vaenulikku propagandat. Ettepanek oli sulgeda portaalid baltnews.ee ja sputniknews.ee.

Huvitav, et Venemaal selline kord juba toimib. Näiteks hakkasid 2016. aastast kehtima seadusemuudatused, mille järgi ei tohi väliskapitali osalus Vene meediaettevõtetes ületada 20%. Populaarne uudistevahendaja Yandeks.Novosti lihtsalt ei märgi uudise päisesse venekeelseid, aga välismaist päritolu väljaandeid – mille alla kuulub ka Rus.Delfi.ee.