Ei maksa arvata, et kuninglikud kõrgused vaid parasiteerivad rahva kulul ning lisavad nagu muuseas tsirkust meie igapäevasele leivale. Tegelikult hoiavad nad riigi järjepidevust ja ajalugu. Ilma ajaloota riik otsekui polekski riik, oleks vaid mingi hägune tulevikuprojekt.

Ja rahvas üldjoontes armastab oma ajalugu ja oma kuningaid. Ja majesteedid, toetudes sellele armastusele ja lugupidamisele eneste vastu, teevad suurt innustustööd, ergutavad rahvast väärt ettevõtmistele, heategevusele, loodus- ja loomakaitsele, vabatahtlikkusele, kultuuri ja tervise eest hoolitsemisele, avavad muuseume, haiglaid, teatreid, parke, staadione ja vaestekodusid, aitavad koguda mitmesugust abiraha jne.

Elizabeth II päevakavas on paar üritust, millele ta annab kaalu ainuüksi oma kohalviibimisega. Fantastiline koormus 93-aastasele leedile. On lihtsalt nii, et majesteetide hoogustatud asjad kulgevad edukamalt, nagu kuningriikluse oludes on loomulik ja loogiline.