Kui teise samba tootlust ja Isamaa toetust kuidagi üldse võrrelda, siis samba tootlust alates koalitsioonileppe sõlmimisest tänaseni ning Isamaa toetuse muutust samal perioodil. Leppe sõlmimise (6. aprill 2019) kuul oli Isamaa toetus Norstati järgi 9%, viimastel andmetel aga on 6,2% ehk „tootlus” oli –31,1%. Teise samba keskmine tootlus oli samal ajal 5,8%. Möönan, et seegi on tegelikult veidi demagoogiline võrdlus.