Linn oli panustanud asendushooldusteenusesse üle miljoni euro ning riigi eraldis oli üle kolme miljoni euro. Kas nimetatud rahast kasutamata alla 25% oli linna või riigi eraldatud, ei ole võimalik ilmselt täpselt öelda.

Põhitähelepanu on ka hilisemas debatis pööratud pigem poliitilisele klaperjahile selmet kaasa rääkida hooldusperede süsteemi sisulises parandamises. Samuti on jäetud mulje, nagu oleks ka teiste omavalitsuste poolt kasutamata vahendid laste jaoks lootusetult kadunud. Tegelikkuses on ülejääk aastate vahel ülekantav ning sotsiaalhoolekande seadus näeb ette ka motivatsioonimehhanismi omavalituste poolt nimetatud vahendite ärakasutamiseks - jääk lahutatakse uue aasta riigieelarvelistest eraldistest.