Eesti Päevalehe käsutuses on aga ka raporti üheks sisendiks olnud arvutusmudelite järgi tehtud hinnang. See ütleb, et kui valitsuse kehtestatud erimeetmed ei osutu efektiivseks, võib 20. aprilliks koroonaviiruse tõttu intensiivravil olla ligi 1000 inimest.