Eestis on veebruari lõpust alates koostatud palju mudeleid selle kohta, milline tuleb COVID-19 viiruse kulg, nakatunud inimeste arv ning kas ja kui kauaks jagub Eesti haiglates kohti. On tehtud mudeleid, mis lähtuvad sellest, kui riik ei võta kasutusele erakorralisi meetmeid, aga ka sellest, millised oleksid tulemused meetmete kasutuselevõtu korral. Kõik mudelid on jõudnud välja selleni, et kui inimesed kodus ei püsi, siis epideemia levik ei aeglustu ja intensiivravi vajavate patsientide hulk ületab lähiajal haiglate võimalused.

„Varem või hiljem,” tõdes Tartu ülikooli vanemteadur, matemaatik Krista Fischer, leebemat väljendit otsides.