Koroonakriis näitab, et kiiresti areneva epideemia ajal on väga tähtis jagada inimestele kiiresti selget infot. Näiteks liikumispiirangud või kaubandust ja teenindust puudutavad keelud-käsud võivadmõne päevaga muutuda.

Eesti meediakanalid on kriisi algusest töötanud erirežiimil sisuliselt 24/7, et jõutaks kajastada kõiki tähtsamaid uudiseid ja kiireid muudatusi. Kuid põhimõttelistes küsimustes, nagu eriolukorra kehtestamine ja sellega kaasnevad piirangud, peaks ka valitsus ise tegema kõik ponnistused, et inimesed saaksid kiiresti kätte juhatuse, kust nad leiavad värske ametliku teabe ja tehtud otsused.

Samal ajal kui valitsus on eestikeelsete inimeste kiire informeerimise käima saanud, on täheldatud, et venekeelses inforuumis tekib justkui märgatav viivitus.