Selle sündmuse kohta on Eesti Meremuuseumis (alates eriolukorra lõpust taas) avatud näitus "1944 - suur põgenemine". Muuseumi teadusjuht ja Uppsala ülikooli teadur Hele Kiimann on oma töös Eesti ja Rootsi ajaloolistele seostele palju tähelepanu pööranud.

Praegusel olukorral on sellega, mis 75 aastat tagasi Eestis valitses, teatavaid sarnasusi, ainult vahe on selles, et praegu pole kuhugi põgeneda. Kuidas asjaolud 1944. aastal, mil mitukümmend tuhat inimest Eesti rannikult Rootsi poole teele asus, kujunes?

Tõepoolest, kuigi praegu tuleb pigem kodus püsida, võib sarnasusi leida küll. Eelkõige sarnaneb tol ajal läbi elatu meie kogemusega selles mõttes, et nagu praegu, pidid ka siis inimesed saama hakkama ohtliku olukorraga ja neil polnud aimugi sellest, mida tulevik toob.