Lõviosa uutest lugejatest on registreerinud end ka Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogude ELLU, OverDrive ja RBdigital kasutajateks. Eriolukorra algusest on uusi e-raamatukogude kasutajaid lisandunud ligi 10 000 ning e-raamatute laenutusi olnud ligi 30 000 – võrreldes eelneva aasta sama perioodiga vastavalt 14 korda ja 27 korda enam. Nii eesti- kui võõrkeelsete e-raamatukogude valik on eriolukorra perioodil oluliselt täienenud ja mitmekesistunud. Oma panuse sellesse on andnud ka rohked annetajad.

Kriisi ajal pakub raamatukogu laia valikut teenuseid ja tegevusi e-kanalite ja telefoni teel nii lastele kui kodukontoris töötavatele vanematele, õpilastele ja õpetajatele ning eakatele. Palju kasutatakse võimalust helistada raamatukoguhoidjale, kes loeb lapsele telefoni või Skype’i teel raamatuid ette. Aktiivne on Tallinna Keskraamatukogu Noorteka jutukas DISCORD keskkonnas, kust leiab abi koolitükkide tegemisel, aga ka muid põnevaid klubisid ja tegevusi. Käivitunud on seenioride Skype vestlusklubi ning koolitusprogramm „Seeniorid digitargaks“, mille eesmärgiks on eakaid kaasata, pakkuda neile võimalust hoida enda vaim erksana ning olla aktiivne ühiskonnaliige. Eakatele pakutakse ka ajalehtede ettelugemise teenust. Raamatukogu julgustab kõiki telefoni või mistahes e-kanali kaudu ühendust võtma, et saada raamatukoguhoidjatelt vajalikku infot ja abi mistahes igapäevaelu küsimustes.

Kui e-raamatukogude kasutamine pole võimalik ja muudest e-teenustest abi ei saa, teeme raamatukogu lugejale ka paberraamatud ohutul viisil kättesaadavaks. Kiirelt osutus populaarseks tasuline teavikute kodulähedasse pakiautomaati tellimise teenus; kahjuks võib aga sellega esineda probleeme, kuna postiteenuse osutaja ei pruugi eriolukorra perioodil tulla toime saadetiste üldmahu hüppelise suurenemisega. Tallinna elanikele, kelle tervislik seisund ei võimalda raamatukogu külastada, pakub raamatukogu koduteenindust – teavikute tasuta kojutoomise teenust. Kriisiperioodil laieneb koduteeninduse osutamine ka neile pensioniealistele Tallinna elanikele, kel on COVID-19 viiruse riskigruppi kuulumise tõttu ohtlik väljas liikuda.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid