Riigikohus on 2008. aastal analüüsinud, kas toonane erakondade rahastamise kontrolliks mõeldud riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon (kuhu kuulusid ainult riigikogus olnud erakondade esindajad) on ja paistab sõltumatu. Riigikohus otsustas, et pole põhjust kahelda erikomisjoni sõltumatuses.