Vastvalitud presidendi sõnul on liidu sihiks mitmekesise ja inimväärse elukeskkonna tagamine kõigile. „Soovime pakkuda tuge, kogemust ja teadmisi kõigile, kes kujundavad avalikku ruumi, kuna selle kvaliteedist sõltub meie argipäev ja rahulolu,“ lisas Mänd.

Liidu senistele tegemistele lisaks kavatseb ta keskenduda vananeva ühiskonna, segregatsiooni ja kliimapoliitika mõjudega arhitektuurile ja linnaplaneerimisele. Tema hinnangul peavad meie hooned ja ümbritsev linnaruum senisest enam toetama vananevat ühiskonda. "Tuleb tegeleda olemasoleva elamufondiga, et välistada juhud, kus raskendatud liikumisega inimesed jäävad oma koju sisuliselt vangi,” ütles Mänd.

Lisaks vananevale ühiskonnale on vaikselt aga järjekindlalt kasvamas ruumilise segregatsiooni probleem. „Tallinn on Euroopas üks kiiremini sotsiaalselt ja ruumiliselt lõhestuvaid linnu. Seda protsessi on võimalik ruumiloomega parandada. Ruumilise segregatsiooni protsess on meil alles algusjärgus, seega ühiskonnana me veel ei taju selle probleemi olemasolu. Samas, kui me praegu sellega ei tegele, siis ootab meid paarikümne aasta pärast ees paljude Lääne-Euroopa lõhestunud linnadega sama saatus."

"Kliimapoliitika eesmärgid peavad olema laiemad kui ainult hoonete energiatõhusus. Peame jõulisemalt tegelema valglinnastumise peatamise ja linnade planeerimisega just kliimapoliitika võtmes," lausus Andro Mänd.

Andro Mänd on töötanud arhitektuuribüroodes 3+1, Kavakava, Salto ja Hoov ning osalenud mitmete märgiliste hoonete projekteerimises nagu näiteks Tartu Ülikooli Narva kolledži, Tallinna Linnateatri laiendus ning Viljandi, Rapla ja Tabasalu riigigümnaasium. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala ning alates 2018. aastast olnud Eesti Arhitektide Liidu asepresident.