„Olukord on katastroofiline. Kolmandiku pealt ei ole võimalik korrektset ja konkreetset statistikat teha,” ütles statistikaameti peadirektor Mart Mägi. Ta lisas, et praegu saaks tõesti öelda: tegu on suure vale, mitte statistikaga.  

Kvaliteetset statistikat näevad ette ka EL-i määrused. Kui neid ei ole täidetud, võidakse määrata lisatrahvid selle eest, et teistele riikidele ei anta õigel ajal võrreldavat ja kvaliteetset statistikat. Mägi kinnitas, et paarile euroliidu riigile on statistika halva kvaliteedi tõttu trahv määratud. „Trahvi suurus on üle 30 miljoni euro,” märkis Mägi.