President ja õiguskantsler loevad põhiseadusest välja, et riik peab tagama pensionäridele inimväärse äraelamise ja pensionisüsteemi reformides arvestama ka tulevaste põlvkondade õigustatud huvisid. Valitsuse ja riigikogu jaoks võrdub aga inimväärne põhiseaduse kontekstis miinimumiga. Kellel on õigus?