Eelmisel nädalal esitleti Eesti NSV KGB esimehe asetäitja Vladimir Pooli raamatut „Konstantin Päts. Vang nr 12”. Raamatu sisu polegi niivõrd kirgi kütnud kui asjaolu, et teose autor on KGB polkovnik, ja see, et Eesti ajaloolastel pole juurdepääsu sellele materjalile, mida on kasutanud kunagi KGB arhiivide väljavedamisega tegelenud Pool. Eesti Päevaleht uuris autorilt, kas ta oleks valmis oma valduses olevat infot eesti suurkujudest ka meie ajaloolaste ja rahvusarhiiviga jagama.

Vladimir Pool rõhutab, et Konstantin Päts ja Johan Laidoner, kes NKVD toimikutes esinesid nimedega Aktsionär ja Ülalpeetav, ei ole Eestit reetnud. Eestit ei reetnud ka NKVD agentidega lähedastes suhetes olnud Jaan Tõnisson. Samuti tunnistab Pool, et ei soovi oma valduses olevaid KGB dokumente jagada, sest 30. aastat tagasi põlati tema pakkumine ära.