„Soovitan mitte sõlmida rahalisi tehinguid isikuga P. P. (täisnimi originaalpostituses avaldatud – toim). Võttis laenu ja tagasi ei maksnud. Palus pikendust, mille ka sai. Kuid sellegipoolest ei maksa võlga ära. Postitus jääb üles kuni võla likvideerimiseni. Ta suhtub asjasse rahulikult, et küll kunagi ikka saad oma raha kätte,” kirjutas üks võlausaldaja sotsiaalmeedia avalikus häbipostis. Hoiatuse juures olid võlgniku fotod.Selliseid postitusi ilmub sotsiaalmeediasse peaaegu iga päev. Avalik häbipost on üks meetod, kuidas motiveerida võlgnikku oma kohustusi täitma. Kuigi tegemist on seaduslikus mõttes halli alaga, on Facebookis mitu sellist gruppi.