Venemaa kohta kehtib tõdemus: reforme alustada on seal ohtlik, ent veel ohtlikum on need pooleli jätta. Üleeuroopaline demokraatia fenomen oli Hansa Liidu idapunkt, mitmerahvuseline Novgorodi feodaalvabariik. Euroopas (nii ilmsi kui ka südames) on hinnatud ka läänemeelseid keisreid Peeter I-t ja Aleksander II-t, samuti 1917. aasta veebruarirevolutsiooni.

Ent mis tuli pärast neid?