Dokumentaalsari „Estonia – leid, mis muudab kõik” sai niivõrd sensatsioonilise pealkirja, et kahtlesin kuni kaadrite avalikuks tulemiseni selles, kas seal ka päriselt midagi kõikemuutvat näeb. Aga seal see oli – 4 meetri pikkune ja 1,2 meetri laiune vandenõu, mis pole enam teooria.

Jüri Ratase etteasted vahetult pärast augu paljastamist on olnud ebaveenvad. Kõige problemaatilisema väite esitas ta Facebookis: „Siiski olen veendunud, et 1997. aastal valminud rahvusvahelise laevahuku uurimise komisjoni lõppraport sisaldab meie parimaid teadmisi ja hinnanguid põhjustest, mis tollel tormisel ööl laevale saatuslikuks said.”

Selle raporti tõsiseltvõetavus on tänaseks alla nulli.