Meie hariduselus on olnud rõõmustavaid arenguid, mis võivad sattuda löögi alla. Näiteks on viimase viie aasta jooksul õpetajate endi hoiak oma elukutsesse paranenud kaks korda. Veerand õpetajatest tunneb, et nende elukutse on ühiskonnas väärikas ja noori õpetajaid tuleb kooli juurde. Üks põhjus peitub kindlasti palgas. Kui 2012. aastal oli üldhariduskooli õpetaja keskmine töötasu 801 eurot, siis täna ulatab see 1500 euroni. 

Kuid nüüd lahkub esimesel tööaastal koolist iga kolmas õpetaja. Iga viies matemaatika-, keemia-, geograafia- ja bioloogiaõpetaja ja iga neljas füüsikaõpetaja on üle 60 aasta vana. Õpetaja palgaküsimusest veelgi keerulisem on doktorikraadiga õppejõu palgateema. 2021. aasta eelarve abil tekib siin loodetavasti mõneprotsendiline palgatõus, mis tähendab küll vaid 30 või 40 lisaeurot. 

Mis oleks pääsetee?