Riigikogu kodulehel on liikmete elulookirjeldused. Seal seisab nii varasem töökäik, haridustee, huvialad, isegi laste arv ning tihti perekonnaseis. Haridusteed lugedes võib jääda mulje, et peaaegu igal liikmel on bakalaureuse-, kui mitte magistrikraad.