"Oleme juba aastaid rääkinud oma liikmetega ning Euroopa meditsiinitöötajatega, et ebaravi on oht meditsiinisüsteemile, aga alles COVID näitas kätte, kui suur selle levik on," kommenteeris ta Delfile.

"Meil on tekkinud šamaanid, kes ütlevad, et koroonaviirust saab ravida ükskõik millega, see aga ei vasta tõele," tõi ta näiteid.

Ebaravi all peetakse silmas näiteks laialt levinud akupunktuuri, homöopaatiat, biomagnetismi. Manifesti autorite sõnul on kahetsusväärne, et kõiki neid praktikaid saab harrastada päris meditsiini ja teadusega võrdselt, ilma vahetegemiseta, millel on teaduslik alus ja millel mitte.

Nii tuuakse manifestis välja neid juhtumeid, kus ebaravi pakkumine on lõppenud surmajuhtumiga. Samuti soovitakse kampaaniaga juhtida tähelepanu sellele, et poliitilisel tasandil puudub teadmine ja initsiatiiv ebaravi osas midagi vastu võtta.

Eestis on manifest oodatud

Cervera sõnul on huvi manifesti vastu juba praegu üle maailma - allkirja on andnud üle 2750 meditsiiniinimese, nende seas nii arste kui ka teadlasi. Eesti kohta ütles Cervera, et arvestades Eesti rahvastikuarvu, on siin ebaproportsionaalselt suur toetus. Allkirja on andnud juba praegu 28 tervishoiutöötajat.

Näiteks on Eestist allkirja andnud Hugo Treffneri gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Ott Maidre. Ta sõnas, et Eestis on sellise algatuse järgi olnud juba ammu vajadus.

"Eesti on Euroopa kõige suurem nõiakatel, igasugu väärarusaamad levivad meeletult. Heaks näiteks on MMS-i levik. Lisaks ajavad mind meeletult närvi inimesed, kes kasutavad sellise valeinfo arvelt inimeste usku pahatahtlikult ära," rääkis Maidre.

Tema jaoks oli "viimaseks piisaks" see, kui laulupeol nägi ta 5G-vastaste eestkõnelejat mõõtmas telefonikiirgust helimõõtjaga. Oma kooliõpetaja töös näeb ta pidevalt, et just sellised väärarusaamad jõuvad laiema massini ning siis peab koolis ümber lükkama müüte, mis õpilastel tekkinud on.

"Ebateaduste inimesed ei võta vastutust oma tegude ja sõnade eest, kuid siis teadlased, õpetajad ja arstid peavad nende tagajärgedega tegelema."

Maidre on Tartu linnavolikogu sotside fraktsiooni liige. Tema hinnangul on puudujääke ka poliitilises kommunikatsioonis ebateadustega võitlemisel. "Poliitikud ei küsi teadlastelt nõu, nad peavad seda alandavaks, aga tegelikult see pole ju nii! Nõu peab alati küsimua! Näiteks oli tselluloositehase puhul nii, et poliitikud ajasid esmalt ühte, ilma tagajärgedele vaatamata," tõi ta näite. Teaduskogukonna sekkumisel selgitati tselluloositehase eestvedajatele, et selle jooks oleks tekkinud Emajõe soo kaitsealale.

Eestis on manifesti üks eestkõnelejateks perearst Karmen Joller, kes teksti ka oma Facebooki lehele postitas.

Manifest avaldatakse täna rahvusvahelistes meediakanalitest, muuhulgas Prantsusmaa ajalehes El Figaro ning Hispaania ajalehes El Pais.

Ebateaduste manifest eesti keeles:

Ütleme otse välja: ebaravi tapab. Euroopa riikide seadused kaitsevad ebaravi, seetõttu saab sel alal tegutseda karistamatult. Ebaravi tapab tuhandeid inimesi –ja igal ohvril on nimi ning perekond. Näiteks Francesco Bonifaz, 7-aastane poiss, kellele „arst“ kirjutas antibiootikumide asemel homöopaatilist ravimit. Ta suri Itaalias [1].

Näiteks 21-aastane Mario Rodríguez, kellele soovitati vähiraviks vitamiine. Ta suri Hispaanias [2].

Näiteks Jacqueline Alderslade, 55-aastane naine, kellel homöopaat soovitas loobuda astmaravimitest.Ta suri Iirimaal [3].

Näiteks Cameron Ayres, kuuekuune imik, kelle vanemad ei tahtnud oma last usaldada tõenduspõhise meditsiini hoolde. Ta suri Inglismaal [4].

Näiteks Victoria Waymouth, 57-aastane naine, kellele kirjutati homöopaatilisi ravimeid südamehaiguse raviks. Ta suri Prantsusmaal [5].

Näiteks Sofia Balyaykina, 25-aastane naine, kellel oli keemiaravile alluv vähk, kuid talle soovitati alternatiivina nn sääseravi. Ta suri Venemaal [6].

Näiteks Erling Møllehave, 71-aastane mees, kellele nõelravispetsialist surus nõela kopsu. Ta suri Taanis [7].

Näiteks Michaela Jakubczyk-Eckert, 40-aastane naine, kellele ravitseja soovitas rinnavähi raviks nn Saksa uut meditsiini (Germanische Neue Medizin). Ta suri Saksamaal [8].

Näiteks Sylvia Millecam, 45-aastane naine, kelle new age’i ravitseja lubas vähist terveks ravida. Ta suri Hollandis [9].

Euroopa direktiiv 2001/83/CE võimaldas –ja võimaldab siiani! –petta Euroopa riikide sadu tuhandeid kodanikke [10].

Mõjukatele lobistidele on antud võimalus ümber sõnastada meditsiini olemus, mis lubab haigele inimesele müüa suhkrut ja panna ta uskuma, et sellest tema tervis paraneb. Selline teguviis on põhjustanud inimeste surma ja see jätkub, kuni Euroopa tunnistab kibedat tõde: teadus jääb alla majandushuvidele, mis omakorda võib tähendada patsientide petmist ja nende õiguste rikkumist [11].

Euroopa tervishoiu ees seisavad väga tõsised probleemid. Üleravimine, multiresistentsed bakterid ja tervishoiusüsteemide rahastusprobleemid mõjuvad niigi rängalt. Meile pole vaja lisamuresid, mida tekitavad gurud, võltsarstid ja isegi klassikalise haridusega arstid, kes väidavad, et suudavad ravida kõiki haigusi tšakrate mõjutamise, suhkrupillide või „kvantsagedustega“.

Peale homöopaatia peab Euroopa aktiivselt võitlema ka rahva tervist kahjustavate pettustevastu. Kogu Euroopas on praegu kasutusel rohkem kui 150 ebaravimeetodit. Nende lubamine võib kaasa tuua tuhandete
inimeste surma.

Tegelikult on näidatud, et viimase aasta jooksul on ebaravi kasutanud 25,9% eurooplastest. Täpsemalt: petta on saanud 192 miljonit patsienti. Valitseb uskumus, et ebaravi kõrvaldamine piirab inimese valikuvabadust ravimeetodi valikul. Kuid see pole nii! Inimõiguste ülddeklaratsiooni 25. artikkel ütleb, et igal inimesel on õigus arstiabile. Kasutute preparaatide müümiseks valetamine võib inimese tappa ja rikub tema õigust saada tõepärast terviseinfot. Isegi kui inimesel on õigus arstiabist keelduda eeldusel, et teda on sellega kaasnevast korrektselt teavitatud, ei ole mitte kellelgi õigust kellegi teise elu hinnaga kasumit teenida.

Homöopaatilisi preparaate müüa või ükskõik millist ebaravimeetodit viljeleda lubatakse vaid maailmas, kus haigele inimesele valetamist peetakse eetiliseks.Tõhusate ravimeetodite asendamine kasutute ravimitega ei ole ainus ebaraviga kaasnev oht. Kui inimene saab haiguse varajases staadiumis mitte ravimeid, vaid „ravi“ kasutute meetoditega, lükkub efektiivse arstiabi saamine edasi.

Liiga sageli juhtub, et õige ja toimiv ravi jääb hiljaks. Veelgi enam, paljudel ebaravimeetoditel on rasked kõrvaltoimed, misvõivad põhjustada tervisekahjustusi ja isegi surma.Paljud ebaravi viljelejad ütlevad, et ka tavameditsiinis kasutatavatel meetoditel on kõrvatoimed –ja see on tõsi.

Erinevus seisnebki selles, et ebaravimeetoditega ei ole võimalik haigust välja ravida ega tervist parandada, ning ka selles, et patsient võtab endale riski lubaduste alusel, mis kõiki olemasolevaid teaduslikke tõendeid arvestades on valelikud.

Haigele inimesele valetamine ei ole ravimeetod, vaid lihtsalt haigele inimesele valetamine. Iga riik peab ebaraviga ise hakkama saama. Siiski ei või aktsepteerida seda, et Euroopa seadused lubavad teaduslikke fakte moonutada ja tuhanded inimesed saavad petta või isegi surevad.

Manifestile alla kirjutanud deklareerivad:

1.Ebaravi, näiteks homöopaatia, ei olekooskõlas tänapäevaste teaduslike arusaamadega;

2.Tänapäevases, teadusel ja tehnoloogial põhinevas ühiskonnas tuleb austada patsientide õigust saada tõepärast infot ja tõenduspõhist ravi. Seetõttu ei saa aktsepteerida Euroopa seadusi, mis kaitsevad homöopaatiat;

3.Homöopaatia on kõige laiemalt levinud ebaravi, kuid see pole kõige ohtlikum. Ka teised, näiteks akupunktuur, reiki, nn Saksa uus meditsiin, iridoloogia, biomagnetism, ortomolekulaarne teraapia ja paljud muud ebaravimeetodid leiavad üha suuremat kõlapinda ja toovad kaasa inimohvreid;

4.Ebaravi pidurdamiseks tuleb tarvitusele võtta abinõud, sest see kahjustab tuhandete inimeste tervist;

5.Euroopa peab seadma eesmärgi pidurdada ebaravi levikut õigusaktidega. Euroopa on mures väärinfo leviku pärast, kuid samal ajal kaitseb kõige ohtlikumaid väärinfo vorme –siin on suur vastuolu! Seetõttu soovitavad manifestile alla kirjutanud inimesed teha lõpp teaduse väärkasutusel rajanevatele ravimeetoditele, mis on kaasa toonud liiga palju inimohvreid.