Mida aeg edasi, seda rohkem sarnaseid suuri maailma raputavaid sündmuseid hakkab toimuma ning tänane tegematus keskkonna suunal on homne kulu majanduses. See on kulu, mis aja jooksul kasvab. 

Rikkalike maavaradeta riigi jõukus sõltub seal tegutsevate ettevõtete võimekusest. Eestis tekib uus kapital kaudselt eelarveliste investeeringute ning otseselt erasektori kaupade ja teenuste müügi ja investeeringute kaudu. Viimast rahastavad omakorda investorid ja erinevad finantseerimisasutused.