Mida väidetakse postituses?

- 1918.aastal elas kogu maailm koroonaviiruse all. Sel ajal nimetati koroonaviirust Hispaania gripiks

- Hukkus siis 65 miljonit ja mitte koroona tõttu, vaid vaktsiini tõttu, millega kaitsepoogiti sõdureid

- 100 aastat tagasi oli samuti majanduskriis

Kuidas on asi päriselt?

Sarnast väidet oleme juba kontrollinud, kus samuti väideti, et Hispaania grippi surid vaid vaktsineeritud sõdurid. Gripivastast vaktsiini polnud aastal 1918 veel olemaski, mistõttu on võrdusmärke siin vale tõmmata.

Esimese ilmasõja ajal saadeti USA sõdureid Euroopasse, keda - tõsi - kaitsepoogiti. Vahemikus 1917-1918 kaitsepoogiti üle nelja miljoni ameerika sõduri rõugete ning tüüfuse vastu. Hispaania grippi suri 43 000 USA sõdurit. Vastab tõele, et pandeemilised mõõdud võttis Hispaania gripp just sõdurite tõttu, kes lahingurinnetele kojunaastes viiruse endaga kaasa tõid. Siiski ei saa siin võrdusmärki tõmmata vaktsineerimise vahele. Arusaama järgi, et just kaitsepookimine sõdurid tappis, pidanud olema suremus sõdurite seas ju veelgi kõrgem.

Sellele lisandub tõsiasi, et USA sõdureid vaktsineeriti juba varasemalt, esimest korda juba prooviti rõugete vastu pookimist Ameerika iseseisvus sõjas, aastatel 1775-1783, aga seal tõepoolest üksikutel sõduritel, sest teadus oli alles kaitsepookimiseni jõudnud. Selle juurutamist jätkati järgmistes sõdades, kuhu ameerika sõdureid saadeti, esimene kaitsevaktsiin töötati välja 1799. aastal. Vähenesid rõugete juhtumid. Teooriale lööb augu sisse ka teadmine, et esimene Hispaania gripi juhtum registreeriti 119 aastat hiljem, 1918. aasta märtsis.

Lisaks polnud USA sõdurid ainsad, keda kaitsepoogiti. Algelisi komplekssüste said näiteks ka briti sõdurid, kelle kohta Hispaania gripiga seoses vandenõusid internetis ei levi. USA sõdurite, vaktsineerimise ning Hispaania gripi omavahel sidumine on Ameerika vaktsineerimisvastaste üks põhiteese, mis sotsiaalmeedias nõnda hästi levib just oma paraja annuse patriootlikuse tõttu. Eesti kogukondades tõendab see taaskord, et vandenõud on imporditavad nagu kõik muu.

A-gripiviirus, mitte koroona

Hispaania gripp, mis alles peaaegu sajandi võrra hiljem A-gripiviirusena tuvastati, on sama tüüpi H1N1 viirus nagu 2009. aastal esinenud seagripp. See ei ole koroonaviirus, neil viirustel on erinev genotüüp, välimus ning ka diagnostika võib erineda. Nende omavahel segamine lähtub samuti levinud vandenõudust: koroonaviirus on lihtsalt hooajaline gripp. Mõlemad on tõsised haigused, kuid nende geneetiline ning kliiniline pilt on erinevad.

Majanduskriisist

Vastab tõele, et ka Hispaania gripp põhjustas majandusraskusi. Need pole aga võrreldavad tänase majanduskrahhiga, mida koroonaviirus endaga kaasa toonud on. Näiteks Deutsche Bank on küüniliselt märkinud, et COVID-19 pandeemias saavad enim mõjutatud olema vanemapoolsed inimesed, mitte noored nagu Hispaania gripi pandeemia ajal.

Vahepealsete aastakümnetega on majandusmudelid muutunud globaalsemaks ning läbipõimunumaks, mis annab paraku alust arvata, et kuigi COVID-19 on seni olnud vähemletaalne, võib see majandusele mõjuda saatuslikumalt. Hispaania grippi on majanduslikke tagajärgi arvestades peetud maailma ajaloos neljandaks kõige suuremaks kriisiks - enne seda kaks maailmasõda ja 30-ndate üleilmne majanduskriis.

Teisalt on pakutud, et kuna täna, 2020. aastal, on n-ö esimeses maailmas suuremad sotsiaalsed garantiid, siis võib taastumine pandeemiast mööduda kiiremini ka arenguriikide jaoks, kelle jaoks rikkad lääneriigid majanduse mootoriks.

Mõlemat pandeemiat iseloomustab see, et ühiskondlik tasakaal ning majanduslik kontroll taassaavutati siis, kui õnnestus kehtestada mitte-meditsiinilised meetmed, näiteks isolatsioon.

Kindlasti saab seega Hispaania gripi majandustagajärgi võrrelda ning püüda paralleele tänase päevaga tõmmata, kuid selle põhjal vankumatuid järeldusi teha ei saa. Jah, Hispaania gripile järgnes majanduskriis ning jah, see järgneb ka koroonapandeemiale, milline saab olema selle mõõtkava, näitab vaid aeg.

Otsus: Postitus sisaldab valeväiteid, sidudes omavahel vaktsineerimise ning Hispaania gripi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid