"See kiri on adresseeritud Pärnu Uue Kunsti Muuseumile, kaasteavitus Pärnu linnavalitsusele, Eesti Arhitektide Liidu presidendile ja Poola Arhitektide Liidu presidendile. Kiri on põhjendatult teravas toonis," ütles Kukk.

Kirja autorid teatavad, et Uue Kunsti Muuseumil on maksmata autoritasu ideekavandi kasutamise eest.

"Linna jaoks on see halb üllatus, sest linna ja riigi poolt ühiselt sinna projekti panustatud raha 130 000 eurot on kasutatud ja meie elasime küll teadmises, et kõik Poola arhitektidega sõlmitud lepped, ka autoriõiguste osas, on klaaritud." Kukk ütleb, et kui soovitakse Poola autorite tööd kasutada, tuleb autoritasu ära maksta.

Mark Soosaar ütles kirjalikus kommentaaris, et Poola arhitektidega on jõutud ühisele arusaamisele. "Valmistame ette autoriõiguste ostmiseks sellise litsentsilepingu, mis vastab nii Poola kui ka Eesti õigusruumile. Kuni lepingu sõlmimiseni on Läänemere Kunstisadama põhiprojekti ja tööjooniste koostamine peatatud."