„Ah, et teie riigi ministrid lausa soovitavad Rootsi reisida? Tulge-tulge,” võiks kõlada mõte, mida jätkataks niimoodi: „Võrdsus on Rootsi jaoks fundamentaalne. See tähendab, et kõigil on samad õigused, võimalused ja kohustused, olenemata nende orientatsioonist, soost, rahvusest, usust, puudest või vanusest.”