Vene keeles on ütlus: „head asja praagiks ei nimetata”. Nalja mõte on selles, et sõna brak tähendab vene keeles ühtaegu nii perekonnaseisu kui ka midagi ebakvaliteetset või lagunenut ja see ka kirjutatakse täpselt ühtmoodi.

Kahju, et seda nalja pole võimalik üksüheselt eesti keelde tõlkida. See seletaks nii mõndagi, näiteks rahvuslikku eneseirooniat aastatepikkuste perekoosluste üle, kus tihti jõutakse nii karjumise kui ka koguni kaklusteni, või kus inimesed elavad „lihtsalt seepärast, et nii on harjutud”, laste pärast või liidab neid ühine hüpoteek. Tänapäevases tähenduses selgitab see nali aga suhtumist abieluteemalisse rahvahääletusse.