Emotsioonide virvarris ei maksa unustada, et metsa- ja puidusektor on oluline nii rohepöörde eesmärkide saavutamiseks kui ka maapiirkondade elujõu tagamiseks. Need eesmärgid ei ole omavahel vastuolus, vaid toetavad teineteist.

Nagu meediast on läbi käinud, saatis keskkonnaminister Rain Epler 7. detsembril laiali uue metsanduse arengukava koostamise juhtrühma, sest arengukava ei valminud õigeks ajaks.

Olen ka ise selle arengukava töös osalenud ja mis seal salata – päris palju aega ja energiat panustanud. Minul on arengukava koostamisest siiski väga palju positiivseid kogemusi, sest arutelud olid tegelikult asjalikud, ehkki seisukohad ja vaated polnud alati samad. Väikestes gruppides suudeti peaaegu alati kokku leppida, kuid kui teemad läksid n-ö suurele ringile, sai tihti sisust tähtsamaks edevus ja oma hääle kõla kuulamise nauding. Seega on uue ministri otsus mõistetav: kui ikka kokku pandud seltskond ei saa asjaga hakkama, tuleb midagi muuta.