Kolmes keeles kultuurisündmuste infot jaganud Kultuur.info on olnud pioneer, vajalik tööriist nii kultuurihuvilistele kui ka -korraldajatele. Sellest hoolimata tuleb Kultuur.info tööle joon alla tõmmata. Lõppev 2020. aasta, mis on muutnud kultuurisündmuste korraldamise erakordselt keeruliseks, jääb Kultuur.info-le sel kujul viimaseks. Eesti Instituut on hallanud Kultuur.info sündmusteportaali järjepanu alates 2002. aastast ja seejuures on selle kasutajaskond järjest ka kasvanud. Kultuur.info arhiivis on hetkel üle 100 000 tuhande eesti-, vene- ja ingliskeelse sündmuse. Kultuur.info venekeelne osa on täitnud olulist lünka kultuurisündmuste levitamises Eesti venekeelse kogukonna hulgas.

Kultuur.info ütleb, et kalendriportaali ülevalhoidmine on kulukas ja selle tehniline platvorm on selgelt aegunud. Siiani on Kultuur.info tegevust rahastanud Kultuuriministeerium, kes lõpetab portaali tegevuse toetamise. Kultuur.info-le on teinud kaastööd paljud Eesti kultuurikorraldajad, kelle jaoks on olnud oluline, et kultuurisündmused oleksid huvilistele leitavad ka väljaspool tõmbekeskusi. Kultuur.info oli ainuke portaal, mis vahendas Eesti kultuurisündmusi välismaal. Hea koostöö on olnud teema-aastate korraldajatega, kes on kasutanud just Kultuur.info kalendrirakendust.

Rõõmsama poole pealt kinnitab Eesti Instituut, et tööd jätkab Kultuur.info blogi, mis hakkab üha rohkem olema seotud Eesti Instituudi koolitusprogrammiga Kultuurisamm, mis tegeleb kultuuriteabe jagamisega vene ja inglise keeles. Samuti edastatakse ka edaspidi väärtuslikku sündmusinfot Eesti Instituudi sotsiaalmeediakanalites.