Teise laine tulekus ei olnud ju mingit kahtlust, küsimus oli vaid ajas ja ulatuses. Suvi andis valitsusele aega, et õppetunnid läbi analüüsida ja valmistuda viiruse uueks puhanguks. Selle asemel passiti kuude kaupa, sügisel loksuti ühest valitsuskriisist teise ja vaieldi ning nägeleti ettevõtjate ja omavalitsusjuhtidega, kohati ka ekspertidega. Enamik otsuseid tehti hilinenult ja rapsides, kusjuures reeglina nende vajalikkust avalikkusele arusaadavalt ei põhjendatud.

Enneolematust pandeemiast ei aita meil ju jagu saada abielureferendum, millele valitsusliit on end pühendanud ja sundinud ka ülejäänud ühiskonna üdini vale ja mittevajaliku referendumiga tegelema.