Narva oli, on praegu ja on ka tulevikus mitmekeelne ja mitmekultuurne linn. Vene keel ja kultuur ei kao aga Narvast kunagi. Alustame algusest. Muutusteks on õige koht lasteaed. Hea stardipositsiooni annab see, et ligi 80% nii eesti- kui ka venekeelsetest lastevanematest leiab, et eestikeelne õpe, eesti keeleõpe peab algama lasteaiast.