Seda päästerõngast pole soovitatav kasutada, kui käes pole just suur häda, sest niigi tagasihoidlik esimese samba pension on sel juhul kõvasti väiksem kui tavalises vanuses (tänavu 64) või hiljem pensionile jäämise korral. Tõsi küll, tänavusest saab pensionilt ka n-ö tagasi tulla – pensioni väljavõtmise katkestada või võtta seda välja ainult osalt. See jällegi suurendab summat, mida pärast pensionipausi riigilt saama hakatakse.

Teisisõnu, esimese pensionisamba pensioniga ei ole enam üldse nii, et pensioniiga kukkus, lähete sotsiaalkindlustusametisse ja saate sel päeval kokku löödud esimese samba osakute arvu alusel pensioni surmani. Ja nagu tänasest lehest lugeda saate, on teiseski pensionisambas huvitavaid arutlus- ja arvutuskohti. Näiteks on pensioni optimeerimisel abiks, kui oskate ennustada, kui kaua on kavas pensionil olla ehk oma surmaaega.

Pensionieelikud, tehke esimese ja teise pensionisamba uued võimalused endale selgeks. Paindlikkusest võidavad rahatargad inimesed.

Võib öelda, et nüüdsest saavad Eestis kõik personaalpensionärideks. Nõukaajal oli personaalpension tavalisest suurem eripension, mida maksti riigile teeneid osutanud isikutele. Nüüdne „personaalpension” ei ole teiste omast garanteeritult suurem. Personaalsus tähendab, et igaüks saab oma valikutega kõvasti mõjutada seda, kui palju ja kunas ta vanaduspõlves esimesest, teisest ja kolmandast pensionisambast pensioni hakkab saama.

Ühest küljest on esimese pensionisamba suurim muutus pensione võrdsustava mõjuga: iga aasta teenitavad esimese samba õigused olenevad nüüdsest kõigest 50% ulatuses palga suurusest. Teisest küljest soosib esimese ja teise pensionisamba märksa suurem paindlikkus nüüd neid, kes oskavad oma rahaasju planeerida ja pikemalt ette mõelda. Neil, kes ei oska, on lihtne ennast vaeseks pensionäriks teha. Pensionieelikud, tehke uued võimalused endale selgeks. Kutsuge lapsed appi arvutama-arutama, kui ise hätta jääte. Peamine loogika on tegelikult lihtne: kõrgema eani töötamine ja edasilükatud pension suurendavad tulevast pensioni.