Oleme kuude viisi olnud maskide ja ekraanide taha varjunud ning pole saanud suhelda nii nagu varem. Covidi-aja rahu andku praeguses valitsus-, majandus- ja tervisekriisis kõigile kindlustunnet, et neid on kuuldud ja nad pole üksi. Olgu see rahu eelkõige lugupidamisavaldus nendele tuhandetele inimestele, kes on haiged, ning arstidele, kes parasjagu võitlevad patsientide elu eest. Ka teadlased, kes pingutavad ööl ja päeval, et leida selles üleilmses kriisis mingeidki siseriiklikke lahendusi, vajavad töörahu ja toetust. Tuge ja julgustamist on väga vaja meie lastel ja lapsevanematel, kes kogu jõudu kokku võttes püüavad kriisiolukorras hakkama saada. Covidi-rahu olgu austusavaldus õpetajatele, õppejõududele ja sotsiaaltöötajatele. Neil lasub praegu suur lisakoormus ja vastutus.

Palume Riigikogu liikmetel olla omavahelise sõbraliku suhtluskultuuriga eeskujuks ka sellele osale meie rahvast, kes on kibestunud ja vihane. Palume hoida kõiki neid, kes praegu tervisega riskides tööl käivad ja suudavad maske kandes ja distantsi hoides oma kohustusi täita. Väljendagu rahu väljakuulutamine austust ettevõtjatele, kes katsuvad kuidagi ellu jääda ning oma töötajaid hoida. Mõtelgem hädasolijate peale, kes on töö kaotanud ega tea, kuidas toime tulla.

Hoidkem kultuuriinimesi, kes püüavad piirangute kiuste eesti kultuuri elus hoida. Tunnustagem ja toetagem ka looduskaitsjaid, kes tegutsevad, et majandusarengu kõrval jääks alles ka meie puhas ja liigirikas loodus.

Aidakem neid, kes on viiruse läbi kaotanud tervise või oma lähedase, on üksi jäänud, ärevuses või depressioonis. Covidi-rahu ajal pangem pead kokku ja mõtelgem välja, kuidas toetada neid, kes kannatavad järjest suureneva koduvägivalla all või võitlevad suitsiidimõtetega, milles Eesti on maailmas kahjuks ikka veel esirinnas.

Ootame Riigikogult ja uuelt valitsuselt empaatilist ja inimesekeskset lähenemist. Meid on ainult 1,3 miljonit. Seda on piisavalt palju, et olla riik ja rahvas, kuid liiga vähe, et võiksime kellestki mööda vaadata. Covidi-aja rahu kestku selle väljakuulutamise hetkest kuni ajani, mil rahva tervis ja toimetulek on taas tagatud.

Kes aga selle rahu vastu eksib, kisub riidu, otsib omakasu, käitub seadusevastaselt või ajab ebakonstruktiivset juttu, see kaotagu valijate usaldus ning põrugu tulevastel valimistel.
Kes seda rahu täidab, saagu tundma täit rõõmu eesti rahva lugupidamisest ja meie riigi kestmisest läbi aja.

Lõpetuseks olgu kogu riigi elanikkonnale soovitud üksmeelt ja tugevat tervist.

***
Selle teksti on Rootsi kuninganna Kristiina 17. sajandist pärineva jõulurahu käsusõnadest lähtuvalt koostanud kirjanik Kristiina Ehin ja bioloog Riin Ehin.

Eesti Vabariigi varasematest aastatest (1994) on teada nn jõulurahuvalitsus. Selle eesmärk oli kriitilisel ajal hoida olemasolevat ning mitte läbi viia suuri muutusi. Kutsume üles Covidi-aja rahu teksti Riigikogus ette lugema ning see on mõeldud kõikidele soovijatele vabalt kasutamiseks.