On riike, kus vaktsineeritakse eelkõige noori ja liikuvaid inimesi, et takistada viiruse „jalutamist” ühest kohast teise ja samas tagada majanduse toimimine. On riike, kus esmajoones saavad vaktsiini just valitsuse ja parlamendi liikmed, tippjuhid ja tippametnikud, et tagada riigi ja majanduse toimimine.

Eesti on läinud üsna isetut teed, kus esmalt vaktsineeritakse meedikud ja hooldekodude asukad, seejärel teised riskirühmade inimesed ja lõpuks kogu elanikkond. On väga oluline, et neist prioriteetidest kinni peetaks. Kuid on ka erandlikke olukordi.