29. jaanuaril on postitanud Facebooki kasutaja platvormile foto turu-uuringute ettevõtte Kantar Emori uuringust ning alloleva teksti:

"Kantar EMOR viib läbi uuringut, kus küsitakse mida arvad vaktsineerimisest. Vastad vaktsineerimise kohta eitavalt, siis sinu tulemused arvesse ei lähe. Igaüks võib siit edasi mõelda."

Postitust on jagatud üle 600 korra, see on jõudnud üle 70 tuhande inimeseni.

Kuidas on asi päriselt?

Uurisime uuringu ja selle asjaolude kohta Kantar Emori juhatajalt, Karin Niinaselt. Ta selgitas Faktikontrollile, et postituse tekst ei vasta tõele ning fotol kuvatud tekst "Aitäh vastuse eest, kuid paraku ei kuulu te antud uuringu sihtrühma" viitas fookusgrupi täituvusele.

Nimelt on Siseministeerium tellinud Emorilt kvalitatiivuuringu, mille eesmärgiks on saada sügavam sissevaade Eesti elanike soovidesse, arvamustesse, hirmudesse ja mõtetesse seoses COVID-19 vaktsiinidega.

Vestlusringides osalevad Eesti täiskasvanud elanikud, kes kavatsevad end koroonaviiruse vastu vaktsineerida, aga ka need, kes ei plaani end vaktsineerida ja kes ei ole veel otsust langetanud. Kaasatud on kõik erinevad vaated, sh vaktsiinivastased.

"See on uuringutevallas tavapärane praktika, et kvalitatiivuuringu vestlusringide osalejate otsimisel kasutatakse eelküsimustikku. Fookusgrupi osalemiskutseid saadetakse välja rohkem kui tegelikult on vestlusringides kohti, kõik inimesed ei haaku teemaga, osadele kutsututele ei sobi selle aeg. Sageli juhtub, et kiiremate eelküsimustikule vastajatega täituvad vestlusgrupid ja mõnele soovijale tuleb öelda ei," selgitas Niinas, "Nii oli lugu ka selles juhtumis."

Eelküsimustik, mida foto teinud inimene tõenäoliselt täitis, ei ole uuring ise. Sellega leitud fookusgrupi liikmed moodustavad empiirilise sisendi, mille intervjuude põhjal koostatakse uuring.

Niinas lisas veel, et kuna tegemist on kvalitatiivse uuringuga, siis see ei ole seotud statistika kogumisega, vaid see keskendub eri vaadetega inimeste hoiakute, arvamuste ja tõlgenduste kirjeldamisele ning annab vastuseid avatud küsimustele. Sellised on näiteks miks, kuidas, missugune jms.

Otsus:
Inimestele on teadlikult postituse tekstiga luisatud. Tegemist on valega.