KONTROLL

Makarov on Faktikontrollile kinnitanud, et oma väites viitas ta Soome endise siseministri Päivi Räsäneni kriminaaljuhtumile, millest ta on ise ka Objektiivi artikli kirjutanud. 2019. aasta suvel Helsingi Pride-festivali ajal tegi Soome poliitik sotsiaalmeedias avalduse koos tsitaadiga piiblist, kirjutades: "Kuidas saab kiriku kõige tähtsam doktriin ja alus, piibel, olla kooskõlas häbi ja pattude unustamisega ning nende uhke eksponeerimisega Pride-festivalil?" Faktikontroll on varasemalt ka sama juhtumit uurinud ning küsinud selgitust Soome võrdse kohtlemise ombudsmani käest.

Räsäneni süüdistatakse Soome karistusseadustiku 11. peatüki ("Sõjakuriteod ja inimsusvastased kuriteod") 10. paragrahvi kuriteos - etniline agitatsioon. Selle seaduse alusel saab kuni kaheaastase vanglakaristusega karistada inimest, kes kas avaldab või avalikult levitab informatsiooni, arvamust või muud sõnumit, milles mõni ühiskonnagrupp on ohustatud või solvatud nende rassi, nahavärvi, sünnistaatuse, etnilise kuuluvuse, usu, seksuaalse orientatsiooni või puude alusel.

Räsanenile pole veel karistust määratud, ent tema vastu on käimas veel 4 erinevat juhtumit sarnaste diskrimineerimise süüdistuste alusel.

Seega Räsaneni on kriminaalvastusele võetud vihakõne eest ja mitte otseselt piibli tsiteerimise eest. Soome võrdse kohtlemise ombudsmani büroo on ka kinnitanud, et Soomes ei ole ühtegi otseselt piiblit puudutavat vihakõne paragrahvi, on aga eelnimetatud paragrahv 10 ning Soome põhiseadus, mis keelab seksuaalse ja muu identiteedipõhise diskrimineerimise.

Makarov ütleb, et piibli tsiteerimine oli kriminaaljuhtumi alus (ehk see ei olnud lihtsalt juhtumiga seotud). Räsänenile esitati aga süüdistus diskrimineerimise paragrahvi alusel. Probleem tema postituses oli diskrimineeriv kõne, mitte piibli tsiteerimine. Seega isegi kui Räsänen ei oleks piiblit selles postituses tsiteerinud, oleks talle tõenäoliselt süüdistus esitatud. Ka vastupidi, kui postitus oleks lihtsalt olnud tsitaat piiblist, ilma diskrimineeriva kommentaarita, oleks see legaalne. Kriminaaljuhtumi alus ei olnud piibli tsiteerimine, vaid siiski vihakõne, nii ei saa ka Makarovi väidet õigeks lugeda.

OTSUS

Pigem vale

VASTUKAJA

Makarov, Räsänen ja Faktikontroll

Riina Solman, endine rahvastikuminister, kelle nõunik Makarov oli (Isamaa)

Möödunud laupäeval ilmus Eesti Päevalehes artikkel Faktikontrolli sarjast, kus võeti uurimise alla Ivan Makarovi väide poliitikute (konkreetselt endise siseministri ja parlamendiliikme Päivi Räsäneni) kriminaalvastutusele võtmise kohta piibli tsitaadi kasutamise eest.

On vägagi tervitatav, et meil tegutsevad faktikontrollid, mis üritavad ohjeldada erinevaid meedias avaldatud ja järjest luulu- ja luulelisemaks kippuvaid väljaütlemisi, kus fakt ja arvamus on mõnikordki sassi läinud. Samas, võttes endale avaliku kohtumõistja rolli, ei ole siin ruumi eksimiseks, isegi kui see võiks olla põhjustatud pinnapealsusest või vähestest asjakohastest teadmistest.

Üheks selliseks juhtumiks on Ivan Makarovi järgneva väite hindamine: "Leninit tsiteerida ei tahaks, aga piiblit küll, kuigi Soomes on selle eest poliitikuid ka kriminaalvastutusele võetud."

Igaüks, kes Soome meediat loeb, saab oma silmaga kaeda, kuidas Päivi Räsäneni on taga kiusama asutud piibli tsitaatide kasutamise eest. Samas luges meie Päevalehe faktikontroll Makarovi vastavat väidet hinnates „pigem valeks,“ jättes hindamata kiriku õpetust puudutavad tegelikud seisukohad.

Makarov on ise Räsäneni juhtumit uurinud ning selle kohta artikli avaldanud (Soome poliitik Päivi Räsänen on politseiuurimise all piibli tsiteerimise eest, Objektiiv 10.09.2019).

Täpsuse huvides märkigem, et Soome peaprokurör on esitanud Räsänenile süüdistuse kokku viies juhtumis, millest kolm on kinnitatud ning jõudnud nüüdseks kohtusse. Soome politsei on taotlenud küll kõnealuse kriminaalasja lõpetamist, kuid prokurör on usinalt edasi pressinud.

Makarovi viidatud süüdistuse sisu on väidetav vaenukõne Räsäneni Twitteri-postituses 2019. aasta suvel Helsinki Pride-festivali ajal, mis põhineb piibli tsitaadi avaldamisel ja sinna juurde kiriku õpetust meelde tuletava lause kasutamisel.

Täpsemalt avaldas ta foto, kus on tsitaat piiblist: Rm 1: 24-27: Seepärast ongi Jumal andnud nemad nende südame himudes rüvedusse, et nad oma ihu ise häbistaksid. Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut Looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti. Aamen. Seepärast on Jumal nad andnud häbitute kirgede kätte: nende naised on ju vahetanud loomuliku vahekorra loomuvastasega, nõndasamuti ka mehed, loobudes loomulikust vahekorrast naisega, on oma tungis süttinud üksteise vastu - mees on teinud mehega nurjatust - ja on seega iseenestes saanud kätte paratamatu palga oma eksimuse eest.“

Selle juurde lisas Räsänen oma kommentaari: „Kirik, mille liige ma olen, on teatanud, et on Helsingi Pride 2019 ametlik partner. Kuidas sobib kiriku õpetusalus piibel kokku aatega, kus häbi ja patuga uhkeldatakse?“ Nagu näha, ei rünnanud Räsänen ühtegi eri sättumusega rühma, vaid tõstis kirikusisese küsimusena üles ilmse konflikti Soome kiriku õpetusaluse ja käitumise vahel.

Ka muud Räsäneni vastu suunatud kaasused lähtuvad samast temaatikast. Hämmastav on, et ühes juhtumis süüdistatakse Räsäneni aastal 2004 kirjutatu eest paragrahvi alusel, mis hakkas kehtima aastal 2011. 61-aastast viie lapse ema Päivi Räsäneni on seetõttu solgutatud mööda ülekuulamisi, stigmatiseeritud ja survestatud, mis ehk mõnelegi toob silme ette paralleeli Nõukogude Liidus tavakodanikest teisitimõtlejate suhtes toimunuga, selle vahega, et tollal mõisteti muidugi raskemaid karistusi.

Tegu on vägagi piinliku juhtumiga, mis Soome õigussüsteemile au ei tee. Kasutatud on siin vaenukõne paragrahvi, mis peaprokuröri arusaama kohaselt sobib süüdistamiseks ka siis, kui piibli tsitaate meelde tuletatakse. Ehk on meilgi siit midagi kõrva taha panna, et mitte sarnaseid fopaasid teha, sest värske valitsuse lubadus vaenukõne kriminaliseerida võib ka meil Eestis kaasa tuua vägagi ohtlikke suvalisi tõlgendusi.

Minu hinnangul on Päevalehe faktikontroll, kes on Makarovi väite pigem valeks lugenud, jätnud siiski ruumi kahtluseks. Ilmselt pole kontrollijad oma töös kõikidesse arvesse võtmist vajavatesse tahkudesse lõpuni süvenenud.

Ka sellest võib aru saada, ilmalikul inimesel ongi äärmiselt keeruline kiriku õpetust hinnata selle nüanssidesse laskumata. Ennast on lastud eksitada Soome võrdse kohtlemise ombudsmani pressiesindaja väitest, et Soome seadustes piibli kohta eraldi paragrahvi pole. Seda pole Ivan Makarov ka väitnud. Sellest hoolimata on meie faktikontroll jõudnud tõdemusele, et kui Räsäneni süüdistus on esitatud diskrimineerimises, siis ei saa piibli tsiteerimisega siin mingit pistmist olla, kuigi oma selgitustes möönavad nad isegi, et piibli tsitaadi kasutamisest kriminaalvastutusele võtmine alguse sai.

Ehk oleks aeg Päevalehe faktikontrollile vastava valdkonna esindajate poolset faktikontrolli tegema hakata? Vastasel juhul hakatakse edaspidigi hukka mõistma elementaarset sõnavabadust, millega kirjeldatakse kiriku õpetust.

Kindlasti on viimane aeg vähemalt meie parlamendi liikmetel lähinaabrite juhtumit tõsiselt võtta. Muu maailma näitel jõuavad Eestisse sõnavabadust ohustavad arengud ja nn vihakõne kriminaliseerimist võimaldavat seadusandlust on meilgi korduvalt püütud parlamenti saata ja nüüd on võetud ka valitsuse töökavasse. Samas mitte ainult parlament ei peaks selle tõttu valvas olema, vaid kogu meie vaba ja hinnangulisust armastav meediatööstus.

***

PROJEKTIST

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressilefaktikontroll@delfi.ee.

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aasta septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad. Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute ja teiste arvamusliidrite meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi Arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

***

Artiklit on uuendatud 13.02.2021. Kuna saime vastavat tagasisidet, on kontrolliosa lõpulõigus rohkem avatud otsuse kujunemise taustaloogikat. Samuti lisati artikli lõppu Riina Solmani vastukaja.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid