Su ülemus nõuab endiselt koosolekule füüsiliselt kohale ilmumist? Riik peaks tema kui potentsiaalse koroonariski kandja kiiremas korras korrale kutsuma.

Koroonameetmetest rääkides on meedia keskendunud põhiliselt üksikisiku ja riigi tegevusele. Peaminister Kallas rõhutab, et indiviidid peaksid paremini reegleid järgima: maske kandma, kontakte vähendama ja haigena koju jääma. Kritiseerijad nõuavad karmimaid riiklikke piiranguid: asutuste sulgemist ja palgatoetust. Ent tähelepanuta on jäänud kolmas rühm, kelle abita pole lootust viiruse levikut peatada. Teisisõnu tööandjad, kelle ülesanne on tagada töötajate ja klientide terviseohutus.