Pandeemiast väljumine on kahtlemata poliitiline küsimus. Loomulikult annavad eksperdid sisendid ja ettepanekud, kuid otsused jäävad poliitikute teha. Otsuse tegemiseks on vaja selget eesmärki, plaani ja tegevuskava ehk suurt pilti. Eesti riik ei võida sellest, kui riigi juhid tegelevad pisidetailidega. See võib kõlada karmilt, aga peaminister ei pea kümneid tunde vaagima, kas söögikohad suletakse 1 tund hiljem või varem. Peaminister peab sõnastama ajaraami ja tingimused, mis hetkest teatud asutused viiruse tõkestamiseks avatakse või suletakse. Igal väiksemal töölõigul või seatud ülesandel olgu aga üks konkreetne vastutaja, kes allub kindlale valdkonnajuhile.