Eesti jookseb vaktsineerides viirusega võidu. Kas saame suurema osa riskigruppe kaitstud, enne kui viirus nendeni jõuab? Samal ajal ei saa muude haiguste ravi päris unarusse jätta. Sellises olukorras tuleb sotsiaalministeeriumil ja haigekassal otsustavalt hüljata erameditsiini tõrjuv ja suurhaiglaid eelistav suund, mida aeti tavalisel ajal.

Oleme viimasel ajal korduvalt rõhutanud vajadust kaasata erasektorit vaktsineerimise korraldamisse. Tore, et selles sfääris on haigekassa suhtumine muutunud ning erameditsiiniettevõtted on oodatud pakkumisi tegema ja lepinguid sõlmima. Peaasi et sellega ei venitata, sest perearstidele pole jõukohane lühikese ajaga suurt hulka inimesi vaktsineerida. Samuti paistavad erameditsiiniettevõtete digiregistratuurid suureks vaktsineerimiseks paremini valmis olevat kui riigi digilahendused. Peagi saabuvaid suuremaid vaktsiinikoguseid arvestades on praegu ka viimane aeg teha kokkuleppeid, et viia vaktsineerimiskohti inimeste igapäevastele käiguteedele lähemale.

Riik peaks erahaiglaid ja üldse erasektorit kiiresti ja julgelt kaasama nii vaktsineerimisse kui ka muu arstiabi osutamisse.

Riik peaks erasektorit praegu kiiresti ja julgelt kaasama ka muu arstiabi osutamisse. Koroonaosakondade laienemise tõttu peavad suurhaiglad plaanilise arstiabi pakkumist vähendama. Selle tõttu suurhaiglates andmata jäävat plaanilist ravi tuleks suunata erahaiglatesse nii suures mahus kui võimalik, takerdumata sealjuures pikalt küsimusse, mida enne pandeemiat haigekassaga sõlmitud lepingud ette nägid.

Arstiabi pakkumise kitsaskoht ei seisne praegu niivõrd haiglavoodite, kuivõrd haigete eest hoolitseda suutvate töötajate nappuses. Kuna koroonahaigete arv kasvab kardetavasti veel mitu nädalat ja jääb suureks mitmeks kuuks, tuleks ka personali täiendades n-ö kastist välja astuda. Näiteks võiks kiiresti koolitada lihtsamaid ülesandeid täita suutvaid abilisi soovijatest, kes pole seni meditsiini valdkonnas töötanud. Samuti oleks aeg appi võtta tühjana seisvad hotellid, kuhu kergelt haiged ja lähikontaktsed saaksid vajaduse korral isoleeruda, et viirus lähedastele ei kanduks.