Vähe on Eestis inimesi, kes sääraseid suhteid moraalselt hukka ei mõistaks, aga see, kuhu skandaal juriidiliselt välja jõuab, pole kaugeltki selge. Põhjus on lihtne: Eestis on seksuaalse enesemääramise seaduslikuks piiriks sätestatud 14 eluaastat. Täisealise seksuaalvahekord alla 14-aastasega on me riigis praegu igal juhul seksuaalkuritegu, aga vähemalt 14-aastasega ainult juhul, kui see sunniti peale vägivallaga või teise poole abitut seisundit ära kasutades. Seega saab Fredo esindaja, advokaat Robert Sarv õigusega öelda, et tema klient käitus ühiskondlikult kokku lepitud normi järgi, kui ei tõendata, et ta surus seksuaalsuhte jalgpallitüdrukule peale.

Seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmist on vahelduva agarusega arutatud juba üle kümne aasta. Käes on aeg see ära teha.

Seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmist on Eestis vahelduva agarusega arutatud juba üle kümne aasta. Aeg-ajalt on teema esile kerkinud – nagu praegu –, aga vanusepiir lõpuks ikka nihutamata jäänud. Näiteks arutati eapiiri 14 aastalt 16-le tõstmist riigikogus 2010. aastal, aga toonane koalitsioon hääletas roheliste eelnõu esimesel lugemisel maha.

Mugav, aga nõrk argument, mida eapiiri tõstmise päevakorrast maha võtmiseks kasutatakse, on kriminaalvastutuse iga, mis on samuti 14. Ent Eestis on alaealistele teisigi eapiire – näiteks alkoholi ostmiseks peab olema 18-aastane, abiellumiseks (erandjuhul) 15-aastane, kohalikel valimistel hääletamiseks või öösel täiskasvanud saatjata väljas viibimiseks 16-aastane.

Rohkem sisu on tähelepanekul, et murdeiga algab tüdrukutel ja poistel järjest varem. Ka seksuaalelu alustatakse varem kui vanasti. Seepärast argumenteeris justiitsministeerium kümme aastat tagasi, et eapiiri eranditeta tõstmine tooks kaasa väikese vanusevahega noorte seksuaalsuhete liigse kriminaaliseerimise. Aga seda vältivad erandid, nn Romeo ja Julia klauslid saab ju samuti seadusse lisada. Pealegi pole varasema bioloogilise küpsemisega kaasnenud laste varasemat psühhosotsiaalset küpsust.

Ei saa kindlalt väita, et Fredo ja jalgpallitüdruku suhe jäänuks olemata, kui seksuaalse enesemääramise piir oleks 16. eluaasta. Aga tõenäoliselt oleks treener enne tüdrukuga suhte loomist rohkem mõelnud ja võib-olla oleks vangi mineku väljavaade ta mõistusele toonud.